Geodetické a kartografické práce
Kanceláře: Nad Rokoskou 31, 182 00 Praha 8
Sídlo: Na Skalce 280, 252 44 Dolní Jirčany
 

Geodetické práce:

MAPOVÁNÍ:

 • mapování účelové mapy pro projekční činnost (2D i 3D), se zpracování výskopisu pomocí digitálního modelu terénu, profily, kubatury
 • zjistování průběhu podzemního vedení
 • budování bodového pole
 • základní mapy závodu a sídlist

INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE:

 • geodetické práce na geodetické části projektové dokumentace(výkon funkce úředně oprávněného zeměměřičského inženýra), tj.:
  • projekty vytyčovacích sítí
  • vytyčovací výkresy
  • koordinační výkresy
 • geodetické práce na stavbách spojené s výkonem funkce odpovědného geodeta investora, tj.:
  • budování vytyčovacích sítí
  • základní vytyčení objektů
  • sledování posunu a deformací stavebních objektů
  • kontrolní měření stavebních objektů
  • digitální zpracování dokumentace skutečného provedení staveb
 • geodetické práce na stavbách spojené s výkonem funkce úředně oprávněného zeměměřičského inženýra dodavatele, tj.:
  • podrobné vytyčení stavebních objektů
  • digitální zpracování dokumentace skutečného provedení jednotlivých stavebních objektů
  • podrobné vytyčení stavebních objektů
  • digitální zpracování dokumentace skutečného provedení jednotlivých stavebních objektů

MAJETKOPRÁVNÍ PODKLADY:

 • výkupní elaboráty a činnosti související s vynětím ze zemědělského půdního fondu
 • geometrické plány
 • vytyčování vlastnických hranic

ZAMĚŘENÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

 • stavební plány
 • fasády
 • řezy objektů

VÝPOČETNÍ A ZOBRAZOVACÍ PRÁCE:

 • zpracování v systému ACAD Map, GEUS, GEOMETR, ATLAS - DMT ACAD 14.0, Geowin, ACAD 2000, Microstation
 
© Minks-geo, geodetické a kartografické práce
vytvořeno firmou Satoya s.r.o.